Algemene voorwaarden


Rechten en plichten volgend uit de bindende boeking van de vakantiewoning

(hier noemend: Gastaufnahmevertrag)

Zoals altijd in het zakenleven gaat de boeking van onze vakantiewoning ook niet zonder  wettelijke regeling. Een door u voorgenomen en door ons geaccepteerde boeking van de vakantiewoning is geregeld  door een verdrag tussen beide partijen; hier genoemd : Gastaufnahmevertrag.

 

Zoals bij alle verdragen kan ook het Gastaufnahmevertrag alleen met instemming van beide partijen  ontbonden worden.

In het bijzonders volgen hieruit volgende rechten en plichten:

1.Het Gastaufnahmevertrag is afgesloten, zodra de woning geboekt en toegezegd of indien een bevestiging  uit tijdgebrek niet meer mogelijk is, bereid gesteld is.

2. Bij het afsluiten van het Gastaufnahmevertrag  verplicht de verdragpartner de vervulling van het verdrag, ongeacht voor welke duur het verdrag afgesloten is.

3. Wij verplichten ons bij het niet ter beschikking stellen van de woning de gast schadevergoeding te geven.

4.

a) De gast is verplicht, bij het niet in aanspraaknemen van de in het verdrag overeengekomen levering de overeengekomene of bedrijfsgebruikelijke prijs te betalen, met aftrek van de door de gastheer  bespaarde kosten.

b) De besparingen bedragen doorgaans bij overnachting zonder extra´s  10%.  Bij logies gedurende een vaste periode en vaste prijs ( pauschal) 20%.

c) Wordt  de woning op de dag van aankomst afgezegd of verschijnt de gast niet is de volle prijs te betalen.

5.

a)De gastheer is veroorloofd de niet in gebruik genomen kamer andere personen te vergeven om uitval te vermijden.

b)Tot de ingebruikname van de kamer door anderen is de gast voor de duur van het verdrag  naar lid 4 verplicht het berekende bedrag te voldoen.

6. Uitsluitend vallend onder de jurisdictie Rechtbank Korbach.

 

Betaling:

Aanbetaling:

De reservering is bindend indien de aanbetaling op onze rekening ontvangen is of contant betaald is

Hoogte van de aanbetaling: minstens 100,00 Euro. Bij rekeningen onder 100,00 Euro zijn minstens 80% van het bedrag aan te betalen.

Het resterende bedrag is betaalbaar per overwijzing op onze rekening voor reisbegin  of contant  bij aankomst .

Het afsluiten van een annuleringsverzekering is raadzaam.

*De originele Duitse Algemeine Geschäftsbedingungen zijn ten allen tijden bindend.